14252
9IwOdw7FBLQVVPCvKMUbbRqS4xQ0JOlamMApsKSZ7PJCYZR1zswqtKJmQTw7F0AC
Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy
Ấn tượng
.
Alessandro Diddi là một hoa sĩ tài năng, ông có thể vẽ lên những tác phẩm 3D nghệ thuật sống động đến kinh ngạc.

Alessandro Diddi là một hoa sĩ tài năng, ông có thể vẽ lên những tác phẩm 3D nghệ thuật sống động đến kinh ngạc.

Alessandro Diddi]] sử dụng nghệ thuật anamorphic và những công cụ hết sức đơn giản chỉ với chiếc nhẫn, cây bút chì, ngón tay và giấy...

Alessandro Diddi]] sử dụng nghệ thuật anamorphic và những công cụ hết sức đơn giản chỉ với chiếc nhẫn, cây bút chì, ngón tay và giấy...

... cùng trí trưởng tưởng phong phú của mình, những bức tranh của ông hiện ra với đầy đủ góc cạnh đầy sống động.

... cùng trí trưởng tưởng phong phú của mình, những bức tranh của ông hiện ra với đầy đủ góc cạnh đầy sống động.

Tranh của ông thực sự là một không gian 3 chiều, hình ảnh vượt ra khỏi khuôn khổ của trang giấy.

Tranh của ông thực sự là một không gian 3 chiều, hình ảnh vượt ra khỏi khuôn khổ của trang giấy.

Ngoài sử dụng nghệ thuật anamorphic, họa sĩ tài năng này đã khéo léo tinh tế trong việc tạo góc và định hình tác phẩm nhằm đánh lừa mắt nhìn và trí tưởng tượng của người xem, để họ cảm thấy có nét đặc biệt, diệu kì trong bức tranh.

Ngoài sử dụng nghệ thuật anamorphic, họa sĩ tài năng này đã khéo léo tinh tế trong việc tạo góc và định hình tác phẩm nhằm đánh lừa mắt nhìn và trí tưởng tượng của người xem, để họ cảm thấy có nét đặc biệt, diệu kì trong bức tranh.

Alessandro cho biết: “Mục tiêu của tôi luôn muốn sáng tạo nên cái gí đó mới lạ, độc đáo để thu hút và hấp dẫn con mắt nhìn của mọi người”.

Alessandro cho biết: “Mục tiêu của tôi luôn muốn sáng tạo nên cái gí đó mới lạ, độc đáo để thu hút và hấp dẫn con mắt nhìn của mọi người”.

Hãy cùng ngắm một số tác phẩm tranh 3D của họa sĩ Alessandro Diddi:

Hãy cùng ngắm một số tác phẩm tranh 3D của họa sĩ Alessandro Diddi:

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

tranh3D_20.jpg

tranh3D_20.jpg

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

Những bức tranh 3D vượt ra khỏi trang giấy

 
 
.
.