14252
9IwOdw7FBLQVVPCvKMUbbS5/wp/5psM7V5T25VrOXir/oxDhgMpGn0J5mkq3ULUI
Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay
Body Painting
.
Những bức tranh đẹp mơ màng như trong truyện cổ tích.

Những bức tranh đẹp mơ màng như trong truyện cổ tích.

Tất cả được gói gọn trong lòng bàn tay.

Tất cả được gói gọn trong lòng bàn tay.

Nhờ tài hoa của nghệ sĩ, các bức tranh này dù được vẽ trên không gian nhỏ hẹp nhưng vẫn rất sinh động.

Nhờ tài hoa của nghệ sĩ, các bức tranh này dù được vẽ trên không gian nhỏ hẹp nhưng vẫn rất sinh động.

Cô gái nhỏ và nàng tiên xinh đẹp.

Cô gái nhỏ và nàng tiên xinh đẹp.

Một chú mèo đáng yêu.

Một chú mèo đáng yêu.

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

Kinh ngạc với những kiệt tác trong lòng bàn tay

 
 
.
.