14252
9IwOdw7FBLQVVPCvKMUbbcXBUBsyIrhBiY0xVgb6Amj3hQFXBxycTZNhZY45rDjC
Tìm lại bầu trời
Đồ họa
.
Cha đẻ của các tác phẩm nghệ thuật độc đáo này là Thomas Lamadieu

Cha đẻ của các tác phẩm nghệ thuật độc đáo này là Thomas Lamadieu

Thomas Lamadieu là một nhiếp ảnh gia, một họa sĩ người Pháp

Thomas Lamadieu là một nhiếp ảnh gia, một họa sĩ người Pháp

Từ những khoảng trống được tạo ra bởi các ngôi nhà, Thomas Lamadieu đã khéo léo biến hóa chúng thành một bức tranh tuyệt đẹp

Từ những khoảng trống được tạo ra bởi các ngôi nhà, Thomas Lamadieu đã khéo léo biến hóa chúng thành một bức tranh tuyệt đẹp

Thật khó có thể hình dung ra hình ảnh thật của bức tranh khi chưa có những nét vẽ của chàng trai này

Thật khó có thể hình dung ra hình ảnh thật của bức tranh khi chưa có những nét vẽ của chàng trai này

Những bức tranh chứa đựng giá trị nghệ thuật rất lớn

Những bức tranh chứa đựng giá trị nghệ thuật rất lớn

Chính nhờ những tác phẩm độc đáo này mà Thomas Lamadieu trở nên nổi tiếng

Chính nhờ những tác phẩm độc đáo này mà Thomas Lamadieu trở nên nổi tiếng

Bức hình bên trái là cảnh thực của một đoạn đường, bức hình bên phải được Thomas Lamadieu phù phép

Bức hình bên trái là cảnh thực của một đoạn đường, bức hình bên phải được Thomas Lamadieu phù phép

Vũng nước bình thường cũng hóa thành một tác phẩm nghệ thuật

Vũng nước bình thường cũng hóa thành một tác phẩm nghệ thuật

Một khoảng bầu trời lô nhô những nóc nhà (bên trái) - một tác phẩm ấn tượng (bên phải)

Một khoảng bầu trời lô nhô những nóc nhà (bên trái) - một tác phẩm ấn tượng (bên phải)

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

Tìm lại bầu trời

 
 
.
.