14252
9IwOdw7FBLQVVPCvKMUbbSJJSXsz23wW6S5QL0u05Su2e8MoijSnPE8lj1vr3UA1
Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015
Đời thường
.
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 vừa kết thúc, bên cạnh những sự kiện nổi bật đáng chú ý, còn có những hình ảnh xinh xắn, đáng yêu của những bóng hồng xuất hiện trong kỳ thi.Theo Báo Đất Việt

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 vừa kết thúc, bên cạnh những sự kiện nổi bật đáng chú ý, còn có những hình ảnh xinh xắn, đáng yêu của những bóng hồng xuất hiện trong kỳ thi.

Theo Báo Đất Việt

Đó là nụ cười giòn tan dưới nắng của những nữ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi.

Đó là nụ cười giòn tan dưới nắng của những nữ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi.

Vẻ đẹp ấy còn thể hiện chính ở những điều nhiệt tình của những nữ tình nguyện viên khi tiếp xúc với các vị phụ huynh.

Vẻ đẹp ấy còn thể hiện chính ở những điều nhiệt tình của những nữ tình nguyện viên khi tiếp xúc với các vị phụ huynh.

Là nụ cười tươi roi rói của những bạn thí sinh sinh năm 1997.

Là nụ cười tươi roi rói của những bạn thí sinh sinh năm 1997.

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Những bóng hồng xinh đẹp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

 
 
.
.