14252
9IwOdw7FBLQVVPCvKMUbbSJJSXsz23wW6S5QL0u05Sv2QKD15J2qeB1rO2ijnxua
Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt
Trẻ em
.
Chúng ta vẫn nghĩ rằng, khi được gặp ông già Noel, bọn trẻ sẽ vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng, không phải lúc nào ông già Noel cũng được chào đón niềm nở.Nguồn: buzzfeed.com

Chúng ta vẫn nghĩ rằng, khi được gặp ông già Noel, bọn trẻ sẽ vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng, không phải lúc nào ông già Noel cũng được chào đón niềm nở.
Nguồn: buzzfeed.com

Từ biểu cảm của chúng, có thể thấy chúng coi ông già Noel như... mẹ mìn vậy.Phì cười với các tư thế ngủ siêu dễ thương của bé

Từ biểu cảm của chúng, có thể thấy chúng coi ông già Noel như... mẹ mìn vậy.
Phì cười với các tư thế ngủ siêu dễ thương của bé

Hạnh phúc khi lần đầu tiên được ôm con vào lòng
Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

Những đứa trẻ ghét ông già Noel ra mặt

 
 
.
.